Nedir?

OYDO, 2-7 yaş aralığındaki çocukların dil öğrenimi için geliştirilmiş, iki yıllık eğitim ve öğretim dönemini kapsayan, oyun ve proje bazlı, beceri geliştirmeye odaklı kendi alanında özgün bir dil eğitim modelidir.

Hedef dilde gerçekleştirilen , Dil öğrenimin yanı sıra değerler ve kültür eğitimini de hedefleyen bu modelde, günlük konuşma diline ağırlık verilirek aileler de sisteme dâhil edilmektedir.

OYDO modeli içinde “Vücudum”, “Renkler ve Şekiller”, “Taşıtlar” gibi alışılmış temaların yanı sıra “Tanışma”, “Ailem”, “Nezaket Sözcükleri”, “Telefon Konuşmaları” gibi ihtiyaca göre yapılandırılmış yepyeni temaların da olduğu toplam 22 Tema üzerinden ilerlemektedir.

Her temayla ilgili çocukların ilgisini çekecek, severek katılacakları etkinliklerin, masa üstü oyunların ve açık alan oyunların yanı sıra yine temalarla ilişkilendirilmiş “Bilim İnsanı Öyküleri Serisi”, “Felsefeye Giriş Serisi”, “Harita ve Navigasyon Serisi”, “Yeni Nesil Meslekler Serisi” gibi tamamlayıcı ürünlerle çocukların ufkunu genişletecek konular da yer almaktadır.

Eğitimciler ve ailelerin de süreci takip edebilmesi için ‘’Öğrenci Kayıt Dosyası”, “Sınıf İçi Tema Grafiği”,Gözlem Gelişim Raporları” bulunmaktadır

Türkçe olarak hazırlanan tüm eğitim materyallerinin Arapça ve İngilizce entegrasyonları da tamamlanmıştır

OYDO Nedir?

Neden

?

Yapılan çalışmalar, öğrenilen dilin akıcı konuşulabilmesi, telaffuzunun kusursuz olabilmesi ve tüm bu öğrenmelerin kalıcı hâle getirilebilmesi için en verimli yaş aralığının 0 ila 7 olduğunu göstermektedir. Bu yaş grubundaki çocukların eğitimi söz konusu olduğunda ise, en iyi aracın “oyun” olduğu bir gerçektir. OYDO’nun bu son derece önemli iki bilimsel verinin kesişiminde yer alıyor olması “Neden OYDO ?” sorusunun çok kısa ve öz bir yanıtını oluşturmaktadır.

OYDO, eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendikten sonra, eğitim sisteminin içinde olan herkesin ihtiyaçları düşünülerek titizlikle tasarlanmış verimli bir dil öğretim sistemidir. Çocuklar, dil ediniminin sağlandığı kritik yaş olan yedinci yaşlarını bitirmeden OYDO’nun onların hayatına girmesi son derece önem arz etmektedir. Çünkü tam da bu yaş döneminde beyin, dil edinimine bilişsel olarak hazırdır. OYDO, doğuştan gelen dil edinme kabiliyeti kaybolmadan, bu önemli dönemin aktif ve veriml biri şekilde değerlendirilmesini sağlar. OYDO modelindeki özel olarak geliştirilmiş ve uyarlanmış oyunlar, çocukların bireysel farklılıklarını da dikkate alarak bütün dil becerilerinin aynı anda ve aynı hızda gelişmesine olanak tanır. Üstelik oyunlar çocuklar için son derece eğlenceli olduğundan, öğrenme çok hızlı bir biçimde gerçekleşir. Öğrenme ilerledikçe beynin ödül mekanizması devreye girer ve bu nörokimyasal olumlama çocukların motivasyonunu arttırır. OYDO, içinde yer alan oyunlar ve diğer tamamlayıcı unsurlar sayesinde çocukların dinleyerek, birebir iletişim kurarak, motive olarak, zevk alarak ve istekle tekrar ederek öğrendiklerini içselleştirmelerine olanak sağlar. Bu öğrenme şekli çocuklar için en iyi öğrenme yöntemidir. Çocuklar OYDO ile, özgürce hareket edebilecekleri bir ortamda bulunduklarından, dil öğrenme korkusu yaşamazlar ve öğrenme çocuklar için en doğal yöntem olan oyunla gerçekleşir. OYDO ile akademik alanda yıllarca sürdürülen seçkin araştırmalar inceledikten sonra benzersiz bir sistem yaratılmış, bu sistem çocuklar ve aileleri için ulaşılabilir kılınmıştır.

OYDO'nun Temelini Neden Oyun Oluşturur?

Oyunun çocuğa deneyim kazandırmanın yanı sıra, çocuğun ilgisini konuya çekmek, çocukta merak uyandırmak ve çocuğun uyum sağlamasını kolaylaştırmak gibi önemli işlevleri de bulunmaktadır. OYDO, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan özel etkinlikler içerir. Dili bir iletişim aracı olarak öğretmek hedeflendiğinde, en iyi tekniklerden biri “Eğitsel Oyunlardır”. Bu tür oyunlarla çocukların önünde deneyim kazanacakları bir yol açılır. Çocuğun iletişim kurmasına ve hatta iletişimi başlatabilen taraf olmasına yardımcı olunur. Oluşturulan “Ortak Oyun Alanları” ile, çocuğun ana dili ve hedef dili sürekli konuşabileceği mekânlar sağlanır.  

OYDO'nun Temelini Neden Oyun Oluşturur?

Oyun Nedir?

OYDO’nun temelleri atılırken yaptığımız çalışmalar sonucunda “oyun” teriminin kişiden kişiye değişebilen anlamları ya da tanımları olabileceği sonucuna vardık. Bu doğrultuda oyun tanımını yaparken birkaç ayrı başlık oluşturduk.

Çocuklar İçin Oyun

Çocuklar için oyun, hayatın ta kendisidir. Oyunla dünyayı tanımaya başlarlar. Bu nedenle oyun oynamaya her zaman hazır ve isteklidirler. Öğretmenlerini ya da anne babalarını sürekli olarak oyun oynamaya devam etmek için ikna etmeye çalışmalarının nedeni de budur. İşte bu ikna çabaları sırasında söyledikleri sözlere birkaç örnek:

  • Bir daha lütfen
  • NE OLUR son bir dakika
  • Öğretmenim nooolur….
  • Biraz dahaaa….
  • Azıcık daha oynasam olur mu?

Yetişkinler İçin Oyun

Yetişkinlere göre oyun; çocukların gelişiminde önemli derecede yer alan etkinlikler bütünüdür. Çocuk, kendi kendine ya da arkadaşlarıyla oynadığı oyunun ve sosyal çevresinin bir parçasıdır. Eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayan araç ya da etkinliklerdir.

Yetişkinler İçin Oyun

Oyun Sırasında Neler Oluyor?

OYDO olarak çocukların sosyal hayatlarını oyunlarla deneyimlediklerini biliyoruz. Hatta tam anlamıyla, doğadaki çoğu canlı gibi oyunlarla hayatı prova etmeye başladıklarını da… Peki, oyun sırasında neler oluyor da çocuklar hayatı öğreniyorlar? Kuralları öğreniyor, kural koyuyor, bu kuralları diğer çocukların kabul edip etmediğini gözlemliyor, kendi sınırlarını belirliyorlar... Risk alarak bazen kazanıyor, bazen de kaybediyorlar. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi… Peki böyle bir durumda çocuklarımızın “beyinlerinde” neler oluyor? Çocuklar bilgileri özel olarak tasarlanmış oyunların akışında öğrendiklerinden, öğrenememe korkusu ortadan kalkıyor ve aslında tam da olması gerektiği gibi doğal bir öğrenme süreci işlemeye başlıyor. Başka bir deyişle, doğuştan sahip oldukları özellikler sayesinde, öğrenme oyun içinde gerçekleşiyor.

Basit bir biçimde oyunlar, “Başlama”, “Sürdürme” ve “Tamamlama” aşamalarından oluşur, anlamlı bir bütünlük içerirler. Örneğin saklambaç oynadığımızı ve katılımcıları istekli olanlardan seçtiğimizi düşünelim. Kurallar açıklanır, ebe seçilir, oyuna başlanır ve son oyuncu sobelenene ya da sobeleyene dek oyun sürer. Zaman ortadan kalkar. Her çocuk oyun içindeki görevine uygun davranışı seçerek, rakiplerini yenmeye çalışır, strateji kurar, plan yapar, uzamsal mekânda kendisini konumlandırır... Bu sürecin sonunda kazananlar daha fazla oynamak, kaybedenlerse oyunu bitirmek ya da başka bir oyun oynamak isterler. Tüm bu süreç boyunca beyinlerinde de belirli bir sıraya göre bazı işlemler gerçekleşir. Şimdi, bu süreçte çocukların beyninde neler olduğuna daha yakından bakalım; Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, çocuklar bir oyunu kazanmaya ya da bir işten keyif almaya başladıklarında, ki bu biz yetişkinler için de geçerlidir, beyinlerindeki ödül mekanizması devreye girer ve böylece daha fazla öğrenme isteği ortaya çıkar. Bu sayede daha katılımcı olurlar ve daha fazla oynama isteği duyarlar. Günün sonunda bu işi yapabileceklerine olan inançları artar ve daha fazla öğrenme isteği duyarlar.

OYDO modelinde ödül ya da ceza mekanizması yoktur. Yani çocuklar kendi kendilerini motive edip ödüllendirmiş olurlar. Oyun içindeki rekabet, kendi başarıları veya arkadaşlarının başarısızlıkları üzerine kurulu değildir. Her çocuk bunun kendi gelişiminin bir parçası olduğunu bilir. “Öğrenme” ve “gelişme” en önemli ödüllerdir ve çocuk sosyal çevresi içinde kendi gelişiminin farkına varmaya başlar.