Anketler

Anketler

OYDO eğitimleri sırasında karşılaşılan belirsizlikleri ve bilgi eksikliklerini gidermek, problemleri teşhis etmek, aydınlatmak, sorunlara çözüm bulmak için başvurulan sistematik ve planlı bilgi toplama faaliyetidir. Sistem içerisinde “Veli Anketi”, “Öğrenci Anketi” ve “Lider Anketi” bulunmaktadır.