Dersimiz: Atatürk Serisi

Dersimiz: Atatürk Serisi

Tüm dünyanın hayran olduğu Türk milletinin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü çocuklara doğru şekilde anlatmak bizlerin en önemli vazifesidir. Atatürk’ü çocuklara anlatmanın en doğru yolu ise, çocuklara zaman-mekân, sebep-sonuç ilişkisi kurdurarak, Atamızın ülkenin o dönemde içinde bulunduğu şartları göze alarak, halkı için gerçekleştirdiği devrimleri çocuklara doğru bir şekilde anlatmaktır.