Felsefeye Giriş Serisi

Felsefeye Giriş Serisi

Bu seriyi, 22 temanın her biriyle ilişkilendirilmiş felsefeyle ilgili konuları işlediğimiz metinlerden oluşturduk. Metinlerde verdiğimiz değerleri, erdemleri ve çeşitli kavramları çeşitli sorular sorarak çocukların sorgulamasını hedefledik.