Kutu Oyunları

Kutu Oyunları

“Kutu Oyunları” temalarla ilişkilendirilmiş olup çocukların eğitim sürecinde eğlenerek tekrar etmelerini ve öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlayan oyunlardır. Söz konusu bu oyunlarla çocukların ezbercilikten uzaklaşmalarını, aktif olmalarını ve öğrendiklerini duyusal olarak da tekrar edebilmelerini istedik. Ayrıca çocukların oyunlar sırasında planlı hareket etmelerini, öngörüde bulunabilmelerini, çözüm üretebilmelerini, çok yönlü bir biçimde düşünebilmelerini, tekrar tekrar denemekten yılmadan, sistemli düşünmeye başlamalarını, sebep sonuç ilişkisi kurabilmelerini, hızlı düşünebilmelerini, uzun süre konsantre olabilmelerini hedefledik. Sonuç olarak eğlenirken öğrenmelerini ve bu öğrenmenin ezberci değil kalıcı olmasını hayal ettik.