Önemli Gün ve Haftalar Serisi

Önemli Gün ve Haftalar Serisi

OYDO olarak ailelerin çocuklarının eğitimleri üzerindeki etkilerinin önemini benimsiyor ve aileleri destekleyici güç olarak görüyoruz. Bu nedenle, aileler tarafından da içselleştirilmiş bir eğitim modeli olmayı hedefleyip içine anneyi ve babayı da alan planlamalar ve etkinliklerle projeler hazırladık. Aile katılımlarını çocuğun okuldaki, aile içindeki ve toplumdaki yaşamını kapsayacak şekilde tasarlamaya ve bunların uygulamaya dönüşmesi konusunda ilk adımları atmaya çalıştık. Çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını belirledik ve eğlenceli projeler tasarladık. Yılın belirli zamanlarında düzenlenecek bu etkinlikler dışında, aileye destek olması adına, tanışma etkinlikleri ve benzer etkinlikler planladık.