Hikâye Kitapları

Hikâye Kitapları

OYDO Hikâye Kitapları, çocukların seviyesine uygun olarak yazılan hikâyelerden oluşmaktadır. Bu hikâyeler, çocukların çevreyi algılamalarına, olayları sezinlemelerine, karşılaşabilecekleri durumlar karşısında olumlu tutum ve davranış sergilemelerine ve çözüm stratejileri geliştirmelerine olanak sağlar. Gerçek karakterler ve yaşanılması mümkün olaylar düşünülerek, insanlık değerleri de göz önünde bulundurularak çocukların günlük hayatına uygun biçimde yazılan bu hikâyelerin her biri, temalara özel olarak kurgulanmıştır.