Kelime Kartları

Kelime Kartları

Temalarla ilişkilendirilmiş olan Kelime Kartları, hedef kelimelerin öğretilmesi ve görsel olarak çocuklara sunulması amacıyla çocukların ilgisini çekecek şekilde tasarlanmıştır. Bu kartlar aynı zamanda oyunların tamamlayıcı unsurlarıdır. Yaklaşık 750 adet olan kelime kartlarının bazıları okul öncesi eğitiminde bir ilk olma niteliği taşımaktadır. Çocukların seviyelerini ve seviyelerindeki değişimleri dikkate alarak temalara göre gruplandırdığımız Kelime Kartlarıyla yapılacak eğlenceli tekrarlar, kalıcı öğrenmeyi en üst düzeye çıkaracaktır.