Kodlama Kitabı

Kodlama Kitabı

Kodlama ya da programlama eğitimine giriş niteliğindeki bu kitapla çocukların aritmetik okuryazarlık gelişimlerini desteklemeyi amaçladık. Kitapta çocukların sistematik düşünme, problem çözme, olaylar arasındaki ilişkileri görme becerileri kazanmalarını sağlayacak etkinliklere yer verdik.