Yıllık, Aylık ve Günlük Planlar

Yıllık, Aylık ve Günlük Planlar

Planlarımızı lider ve öğrenci planları olarak iki başlık altında topladık. Lider planları günlük, haftalık, aylık ve yıllık planlardan oluşur. Bu planlarla kısaca öğretimin planlanması hedeflenir. Detayda ise liderin eğitim ve öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını, konuları ne zaman vereceğini ve bunların süresini nasıl düzenleyeceğini, temalarda temel ve tamamlayıcı ürünleri nasıl kullanacağını ve eğitim ortamını nasıl düzenleyeceğini düşünmesini sağlamayı hedefledik. Tüm bu planlar liderin daha düzenli çalışmasını ve dersi işlemeden önce konuya hâkim olmasını sağlamaktadır.

Öğrenci planlarıyla amacımız çocuklarımızın günlük yaşamda organize olmaya alışmalarını, zamanlarını verimli kullanmayı bir davranış şekline dönüştürmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda öğrenmenin temellerini oluşturan bilişsel alt becerileri kazandırmayı, işleri önemlilik sırasına göre gruplandırabilmelerini ve kendi sorumlulukları dâhilinde günlük hayata dâhil olabilmelerini sağlamayı hedefledik.